Sosiaalitieteet

Sisältö

Turun yliopiston sosiaalitieteiden hakukohde sopii sinulle, mikäli olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä globaalilla että paikallisella tasolla sekä haluat ymmärtää erilaisia yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja ilmiöitä.

Sosiaalitieteiden kandidaatin tutkinto koostuu kaikille sosiaalitieteiden hakukohteeseen hyväksytyille yhteisistä perusopinnoista, joiden aikana opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja sosiaalitieteiden peruskysymyksiin. Sosiaalitieteen kandidaatin tutkinnon aineopinnot sisältävät puolestaan yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja. Sosiaalitieteiden maisteriopinnot jakautuvat kolmeen eri opintolinjaan. Opiskelijat valitsevat maisterivaiheeseen siirryttäessä pääaineekseen joko sosiologian, taloussosiologian tai sosiaalipolitiikan.

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, joka tutkii yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Taloussosiologia tarkastelee sosiaalisten suhteiden merkitystä taloudessa. Sosiaalipolitiikka tutkii keskeisiä yhteiskuntateorioita, yhteiskunnallisten instituutioiden kehittymistä ja toimintaa sekä erilaisia hyvinvointivaltiomalleja. Kaikki pääaineet antavat valmiudet toimia yhteiskunnallista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Valintakoe

Sosiaalitieteiden valintakoemateriaalit julkaistaan perjantaina 7.5.2021 osoitteessa www.opintopolku.fi ja Turun yliopiston nettisivuilla. Valintakoe järjestetään perjantaina 4.6.2021.

Mitä tarjoamme?

Valitse ja yhdistele valikoimastamme mielesi mukaan! Parhaan oppimistuloksen takaamiseksi voit hankkia itsellesi esimerkiksi intensiivikurssin lisäksi myös materiaalipaketin. Hakukohteen valmennuskurssit alkavat toukokuun alussa.

Intensiivikurssi

 • 38 tuntia laadukasta lähiopetusta
 • Pieni 25 henkilön ryhmä
 • Vinkkejä vastaus- ja opiskelutekniikkaan
 • Harjoitustehtäviä, joista saat valmentajaltasi palautetta
 • Valmentajan tuki oppimiseesi
 • Vertaistukea muilta kurssilaisilta
 • Simulaatiopääsykoe, kahden tunnin palautuskerta ja henkilökohtainen palaute suorituksestasi

Huom! Kevään 2021 sosiaalitieteiden intensiivikurssille on mahdollista osallistua joko ensisijaisesti paikan päällä tai tarvittaessa Zoom-videopuhelupalvelun kautta. Paikkamäärä kurssilla säilyy silti samana, jotta voimme taata opetuksen laadun.

Tarkkailemme koronatilannetta Varsinais-Suomessa. Mikäli kokoontumisrajoitukset estävät kurssin kokoontumisen, siirretään kurssi Zoom-videopuhelupalveluun.

Intensiivikurssi alkaa toukokuun alussa viikolla 18.

Materiaalipaketti

 • Valintakoemateriaalista koottu tiivis itseopiskelumateriaali, joka sisältää harjoitustehtäviä ja niiden mallivastaukset sekä vinkkejä hyvän vastauksen rakentamiseen. 

Voit ostaa materiaalipaketin valmennuskurssin ohelle taataksesi parhaan mahdollisen oppimistuloksen tai ostaa sen tukemaan itsenäistä opiskeluasi.

Materiaalipaketti lähetetään tilanneille noin viikon päästä valintakoemateriaalien julkaisemisesta.

 

Tehoviikonloppu

 • 16 tuntia laadukasta opetusta yhden viikonlopun aikana
 • Pieni 15 henkilön ryhmä
 • Mahdollisuus käsitellä valmentajan kanssa sellaisia valintakokeeseen liittyviä seikkoja, jotka olet kokenut itse hankalaksi
 • Viime hetken vinkkejä pääsykokeeseen

Huom! Keväällä 2021 sosiaalitieteiden tehoviikonloppu järjesteään Zoom-videopuhelupalvelun kautta. Paikkamäärä kurssilla säilyy silti samana, jotta kaikkien kysymykset ehditään varmasti käymään läpi.

Tehoviikonloppu järjestetään viikolla 20.

Simulaatiopääsykoe

 • Valintakoetta vastaava harjoitustilanne
 • Aikaisempien vuosien valintakokeiden rakennetta mukailevia tehtäviä
 • Pisteytyksen ja henkilökohtaisen arvion suoriutumisestasi sekätärkeimmistä kehityskohdista
 • Kahden tunnin palautuskerta

Jotta koetilanne mukailisi mahdollisimman paljon tulevaa valintakoetilannetta, koe kirjoitetaan käsin. Simulaatiopääsykokeeseen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä. Mikäli osallistut etänä, koe kirjoitetaan suorituksen jälkeen puhtaaksi koneella tai se skannataan suoraan valmentajalle.

Huom! Simulaatiopääsykoe kuuluu intensiivikurssin hintaan.

Ohjattu itseopiskelukurssi

 • Viiden viikon aikataulutettu valmennuskurssi kokonaan Moodle-alustalla
 • Harjoitustehtäviä, joista saat valmentajaltasi palautetta
 • Valmentajan tuen oppimiseesi
 • Mahdollisuuden opiskella ohjatusti, mutta joustavasti omaan tahtiisi

Kurssi alkaa huhtikuun lopussa viikolla 17.

Intensiivikurssi 2021 alkaa toukokuun alussa viikolla 18.
Tarkat aikataulut julkaistaan myöhemmin

Viikko X

-
-
-
-

Viikko X

-
-
-
-

Viikko X

-
-

Viikko X

-
-
-
-