Valitaan juuri sinulle oikea vaihtoehto!

Intensiivikurssi

Intensiivikurssillamme pääset syventymään pääsykoekirjallisuuteen valmentajamme ohjauksella. Lisäksi saat opiskeluusi vertaistukea muilta kurssille osallistuvilta. Kurssimme ovat loistava tapa päästä käsittelemään pääsykoekirjallisutta tehokkaaseen tahtiin. Kurssiemme ryhmäkoot pidetään pieninä (max 25 hlöä), koska uskomme, että pienessä ryhmässä oppiminen on massaluentoja tehokkaampaa.
Kurssiimme kuuluu 38 tuntia intensiiviopetusta, simulaatiopääsykoe ja kokeen palautuskerta. Yhdellä opetuskerralla opetusta pidetään 4 tuntia kerrallaan taukoineen. Simulaatiopääsykokeella kurssilainen voi harjoitella ajankäyttöä sekä valmistautua henkisesti todellista pääsykoetilannetta varten.
Yliopistovalmennus järjestää intensiivikursseja poliittiselle historialle ja valtio-opille.

Tehoviikonloppu

Tehoviikonloppujen tarkoituksena on tarjota kurssilaisille apua jokaisen itse hankaliksi kokemissa seikoissa. Intensiiviopetuksen vuoksi ryhmäkoot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Kurssi sisältää yhteensä 16 tuntia intensiivistä opetusta, joka keskittyy kurssilaisten valitsemiin aiheisiin.
Yliopistovalmennus järjestää tehoviikonloppuja poliittiselle historialle ja valtio-opille.

Materiaalipaketti

Materiaalipaketti on pääsykoekirjallisuudesta muodostettu itseopiskelumateriaali, johon on hahmoteltu pääsykoekirjallisuuden keskeisemmät opit, tiivistäen näin kirjallisuuden helpommin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Materiaalipaketti sisältää myös harjoitustehtäviä, joiden avulla voit tukea omaa oppimistasi. Materiaalipaketti toimii apunasi itsenäisessä opiskelussa, valitsit sitten ilmoittautua YOV:n ohjatuille valmennuskursseille tai opiskella kokonaan omatoimisesti.
Yliopistovalmennus kokoaa keväällä 2022 materiaalipaketit poliittiselle historialle ja valtio-opille pääsykoemateriaalien pohjalta.

Simulaatiopääsykoe

Simulaatiopääsykokeen tarkoituksena on tarjota kokemusta koetilanteesta tulevaa pääsykoetta varten. Simulaatiopääsykoe järjestetään noin viikkoa ennen varsinaisia pääsykokeita. Simulaatiopääsykoe on loistava mahdollisuus harjoitella omaa ajankäyttöä sekä saada realistinen kuva omasta osaamisesta ja taidoista. Yliopistovalmennus järjestää simulaatiopääsykokeen poliittiselle historialle ja valtio-opille.

HUOM! Simulaatiopääsykoe sisältyy intensiivikurssin hintaan.

Valmennuskurssit

Kevään 2022 valmennuskurssit ovat päättyneet.
Yliopistovalmennuksen kevään 2023 kurssien myynti alkaa vuoden 2022 lopulla.